Pooleteise aasta pikkuse projekti tulemusena vahetati Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) ja Päästeametis välja vanad andmesideseadmed ja asendati need 355 uue ning kaasaegse tehnikaga.

SMITi projektijuht Marko Tiirik ütles, et andmeside seadmete kaasajastamise põhjus oli nagu tehnika puhul ikka, seadmed vananevad ja need oli vaja välja vahetada. „Kasutusel olevad andmeside seadmed ei vastanud kaasaegsetele nõuetele ning ei võimaldanud kasutada loodava andmekeskuse täielikku võimsust,“ lisas Tiirik.

Projektiga kaasajastati sisejulgeoleku andmekeskuse kasutamiseks vajalikud andmeside seadmed PPA piiripunktides, kordonites, kaatritel, hõljukitel jm sõidukitel, Idapiiri radarite seirevõrgus, PPA konstaablipunktides ja jaoskondades, Päästeameti päästekeskustes, päästekomandodes ja juhtimisbussides ning staabikonteinerites. Kokku kaasajastati 355 seadet, millest suur osa oli VPN ja võrguseadmed.

Projekti tulemusena muutus tänu töökindlamale, kaasaegsele ja kiirele andmesidele kasutaja jaoks kiiremaks infosüsteemide kasutamine.

Sisejulgeolekufondi projekti ISFP/ISFB-1 „Andmekeskuse kasutamiseks vajalike andmeside seadmete kaasajastamine“ tegevuste elluviimist rahastas 504 709,26 euroga Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.