Projekti "Politsei menetluse infosüsteemi POLIS kaasajastamine“ eesmärgiks oli uuendada menetluse infosüsteemi lähtuvat kasutajate vajadustest ning võtta kasutusele nüüdisaegne tehniline lahendus, mis aitab senisest paremini ja efektiivsemalt menetlustoiminguid läbi viia.

Kaheaastase projekti raames uuendas SMIT politsei menetluse infosüsteemi arhitektuuri võttes aluseks mikroteenuste arhitektuurse lahenduse põhimõtted. Sellest lähtuvalt võeti kasutusele ka uue arhitektuurse lahendusega platvorm, kuhu järk-järgult kantakse üle kõik eelmise infosüsteemi funktsionaalsused. Tööde käigus parendati päringute tegemist kõikide infosüsteemisiseste allikate poole, et tagatud oleks kasutajate muutunud vajadused ja kasutajasõbralikkus. Lisaks kaeti arendused automaattestidega, et tehnoloogiliselt lihtsustada ja kiirendada infosüsteemi edaspidist haldamist.

Uues lahenduses on kasutatud nüüdisaegseid raamistikke ja tehnoloogiad, mis võimaldab pakkuda menetlejatele mugavamat ja kiiret IKT teenust.

Projekti esimeses etapis töötab uus lahendus samaaegselt eelmise infosüsteemiga.

Projekti "Politsei menetluse infosüsteemi POLIS kaasajastamine“ tegevuste elluviimist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetustest kokku 456 250,80 euroga.