Mais lõppes rahapesu andmebüroo infosüsteemi RABIS2 arendused, mis algasid 2016. aasta juulis.

Projekti eesmärk oli suurendada kriminaalsel teel saadud vara tuvastamist ja kinnipidamist, vähendada halduskoormust erasektori kohustatud subjektidele, suurendada rahapesu andmebüroo töö efektiivsust ning luua võimalused isikuandmete kaitseks.

Projekti vältel loodi uus rahapesu andmebüroo infosüsteem RABIS2, mis on liidestatud x-teega ja Euroopa liikmesriikide rahapesusüsteemidega ehk FIU.NETiga. Uues infosüsteemis RABIS2 menetletakse ja analüüsitakse kohustatud subjektidelt saadud rahapesu teateid. Samuti arendati välja RABISe X-tee teenus, mille abil saavad kohustatud subjektid edastada efektiivselt andmeid, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

Projekti „Rahapesu andmebüroo infosüsteemi RABIS2 loomine“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 408 923,31 euroga.