Kantar Emor viis tänavu läbi uuringu „IKT tööandjate maine 2021“, mille eesmärgiks oli selgitada välja IT-spetsialistide ootused tööandjatele, mainekamad tööandjad ning erinevate ettevõtete mainekuvad tööandjana. Uuringust selgus, et SMIT on Eesti riigi IT-majadest kõige parema mainega, kõigi IKT tööandjate pingereas paigutume suisa 17. kohale.

SMITi personalijuht Triin Kostabi tõdeb, et Kantar Emori IKT tööandjate maine uuring annab organisatsioonile olulise ja väärtusliku ülevaate IT-sektori turu hetkeseisust – mida inimesed tööturul päriselt eelistavad, mis on nende ootused tööandjale ja kuidas on need ootused ajas muutunud. „Me ei saa eeldada, et see, mis pani inimeste silmad särama viis aastat tagasi, motiveerib ka tänaseid noori tööturul liikuma. Tööturg on pidevas muutumises ja sellest peavad lähtuma ka tööandjad. Juba ammu ei räägi me värbamisel, et tööandja valib endale sobivat töötajat, sest samamoodi valib ju ka töötaja endale sobivat tööandjat! Ainult töökuulutuse lisamine portaalidesse ei too meile enam piisavalt kandidaate – inimesi tuleb muuga kõnetada, olla pildis ja rääkida oma organisatsioonist,“ usub Kostabi ning lisab, et SMITi puhul on kindlasti nendeks võtmesõnadeks tähenduslik ja oluline töö ning innustav organisatsioonikultuur.

Ta lisab, et inimesed tahavad tööturul liikudes enne otsuse langetamist aina enam teada organisatsioonist tervikuna. „Palk ei ole enam ammu ainuke vahend töötajate motiveerimiseks, sest palgapäev on ju ainult üks päev kuus, aga tööd on vaja innustunult teha ka kõigil ülejäänud päevadel. Üha enam väärtustavad töötajad lisaks kõrgele töötasule ka näiteks paindlikkust ja vabadust oma tööaega planeerida, positiivset organisatsioonikultuuri, isiklikke arenguvõimalusi ja coachivat juhtimist,“ sõnab Triin Kostabi.

Uuringu tulemustest

Kantar Emori IKT tööandjate maineuuringu veebiküsitlus toimus ajavahemikul 22.03-11.04.2021, valimisse kuulusid 655 IT-spetsialisti (165 tarkvara arendajat, 272 muu tootearenduse, tootekujunduse, testimise jms tegelevat spetsialisti ja 216 IT-infrastruktuuriga tegelevat vm tugiteenuse spetsialisti.

Tänavu asub SMIT tööandjate mainekuse pingereas 17. kohal, mis on kahe koha võrra kõrgemal kui 2019. aastal. Eesti riigi IT-majadest on SMIT esirinnas, tipp 20 hulka kuulub veel vaid Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), paigutudes SMITi järele 18. positsioonile. Lisaks sellele on SMITi mainekuvand uuringu tulemuste põhjal märkimisväärselt tugevnenud.

IT-valdkonna spetsialistide seas on SMIT tõusnud ka spontaanse tuntuse pingereas ehk organisatsioon on suutnud murda müüdi sellest, kuidas töötamine avaliku sektori IT-organisatsioonis on igav või keeruline. Töötajad mõistavad üha enam, kuivõrd oluline, põnev ja tähenduslik siinne töö tegelikult olla võib, kus on palju erinevaid huvitavaid arendusi ning tegevuspõld on suur.

SMITi näevad oma potentsiaalse tööandjana pea pool (48%) küsitletud IT-spetsialistidest, kes asutuses hetkel ei tööta. Sarnaselt teistele mainekatele IKT-tööandjatele oleme oma atrakatiivsust kahe aastaga kasvatanud, sest 2019. aastal kaalus meie asutuses töötamist 41% IT-spetsialistidest.

Millised on eelistatud soodustused ning hüved?

Sarnaselt 2019. aastal läbi viidud uuringule toodi etteantud nimekirjast kõigis sihtrühmades ja sotsiaaldemograafilistes gruppides kolme kõige olulisema soodustuse hulgas vaieldamatult kõige enam välja kaugtöö võimalust vähemalt aeg-ajalt – 63% vastajatest on valinud paindliku töökorralduse kõige olulisemate lisavõimaluste hulka. SMITis on töökorraldus paindlik ning iga töötaja saab kokkuleppel oma tiimiga endale kõige sobilikuma variandi välja töötada.


Teise kõige olulisema hüvena kõnetab kõiki sihtrühmi tasustatud lisapuhkus ning võrreldes varasemaga on see muutunud veelgi tähtsamaks. Tervise, spordi, hariduse ja koolitustega seotud toetused on töötajate jaoks üsna võrdselt olulised – need lisahüved on olulised ligi 30 protsendile vastajatest. Ka tervis, sport ning eneseareng on SMITis au sees ning sellesse panustavad nii eri valdkondade juhid kui ka kõiksugused meeskonnaliikmed üle terve organisatsiooni.


Töötajate leidmine on tõsine väljakutse
Kokkuvõtlikult näitab statistika, et IKT-sektoris on suurenenud hõivatud töötajate arv ning tööjõukulud. Kvaliteetset tööjõudu napib ning määrava tähtsusega on sihtotsingud, ent personaalsed pakkumised on edukad vaid juhul, kui need on ühendatud teadliku tööandja maine kujundamise, turunduse ja tööandja brändinguga. Lisaks selgus uuringust, et töötajate jaoks on oluline töötada koos valdkonna tipptegijatega kasutades tänapäevaseid töövahendeid, samuti, et töövaldkond oleks ühiskonna seisukohalt oluline. Sellesse kõigesse panustab täna tegelikult ka SMIT.

Lõpetuseks tõdeb SMITi personalijuht Triin Kostabi rõõmuga, et SMITi maine IKT sektori tööandjate seas on olnud aasta-aastalt tõusuteel ning et sellel aastal on SMIT riigi IT-majadest eelistatuim tööandja: „Meie töötasud on juba aastaid erasektoriga võrreldes täiesti konkurentsivõimelised ning seda enam tuleb rõhku panna just emotsionaalsematele väärtustele, mis kandidaate ja tulevasi töötajaid kõnetaks. „Päästame elusid ITga“ on kindlasti mõtteviis, mis võiks iga IT-spetsialisti silmad särama lüüa – võimalus panustada meie riigi siseturvalisusesse ning olla hädaabinumbri 112 elupäästev hädaabi on ju täiesti ainukordne!“

SMITi töötajad