SMIT on viimase pooleteise aasta jooksul põhjalikult uuendanud Schengeni infosüsteemi Eesti osa (ESIS2) ning samuti mitmeid süsteemiga liidestuvaid infosüsteeme (eelkõige Sirene ja ESIS2ADMIN).

Schengeni infosüsteemi Eesti osa peamine ülesanne on vahendada tagaotsimiste kohta käivat infot Eesti riigi ja Euroopas asuva Schengeni keskse infosüsteemi vahel. Selles süsteemis liigub info nii tagaotsitavate inimeste, sõidukite, dokumentide kui ka muu kohta.

SMITi arendusvaldkonna menetlusteenuste osakonna scrum master Ruslan Bjurkland ütles, et Sisejulgeolekufondist saadud toetuse abil ajakohastati nii ESIS2t kui sellega liidestuvaid süsteeme SIRENE ja ESIS2ADMIN ning vajalikus ulatuses ka MISi ja Üldosa. „Osa uuendusvajadusest tuli Euroopast, sest kesksüsteemiga infovahetuseks peab meie süsteem vastama etteantud nõuetele. Samuti vajasid ESIS2, SIRENE ja ESIS2ADMINi kasutajad uuendusi, mis aitaksid neil süsteemidest kiiremini infot kätte saada ning teeks tööd mugavamaks. Näiteks on selliseks parendamiseks hoiatusteadete statistika aruannete loomise võimalus,“ rääkis Ruslan Bjurkland.

ESIS2t ei kasuta ainult SIRENE ja ESIS2ADMIN, süsteemist käivad tagaotsimiste kohta infot küsimas teisedki SMITi süsteemid nagu piirkontrolli infosüsteem (PIKO), e-politsei, viisaregister, sissesõidukeeluregister ja paljud teised.

Projekti ISFB-18 „Schengeni teise põlvkonna infosüsteemi (SIS II) funktsionaalsuste, käideldavuse ja andmekvaliteedi parendamine“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 205 888,80 euroga.