SMITi esmase andmekeskuse seadmetega laiendamise kaks viimast projekti said valmis.

Projektijuht Marko Tiirik ütles, et kokku on sisejulgeoleku valdkonna andmekeskuse laiendamise programmis kuus projekti, millest on nüüdseks kõik tehtud.

Viimase kahe projektiga hangiti SMIT peamisesse andmekeskusesse väga töökindel arvutus- ja andmesalvestus lahendus. See tähendab seda, et riigile olulised IKT teenusteks vajalikud seadmed on väga kvaliteetsed ja nende arvu on mitmekordistatud, mistõttu suudab andmekeskus töötada ka mõne seadme rikke korral.

Andmekeskuses töötavaid teenuseid kasutavad Siseministeerium, Päästeamet, Häirekeskus, Politsei- ja Piirivalveamet ja Sisekaitseakadeemia ning osaliselt Justiits- ja Rahandusministeeriumi haldusala. „Nüüdseks on andmekeskus kasutusel ja kõik SMITi 116 teenust on kolitud uude kaasaegse tehnoloogiaga sisustatud andmekeskusse,“ lisas Tiirik.

SMIT saab uut andmekeskust hallata tulemuslikult ja luua IKT teenustele vastavalt vajadusele paindlikult uusi keskkondi. Uue andmekeskuse abil tagab SMIT sisejulgeoleku valdkonnale teenuste käideldavuse ka juhul, kui tekivad rikked näiteks interneti teenuspakkuja andmesidevõrgus.

Sisejulgeoleku andmekeskuse laiendamise otsesed kasusaajad on Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi- ja Rahandusministeeriumi valitsemisala asutused, kes andmekeskuse kõrgkäideldava taristu toel saavad pakkuda Eesti elanikele turvalisemat keskkonda, avalikke teenuseid (korrakaitse, hädaabi, piirikontroll, isikut tõendavad dokumendid jne), et tagada riigi siseturvalisus ja sisejulgeolek.

Kahe projekti tegevuste elluviimist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetustest järgmiselt :

  1. „Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine – III osa“ 498 973,92 euroga;
  2. „Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine – IV osa“ 499 934,69 euroga.