SMITi teise ehk varuandmekeskusesse soetati 2018. aasta sügisel suur hulk servereid. Teine andmekeskus tagab, et riigile olulised IKT teenused töötavad edasi ka juhul, kui peamise andmekeskusega peaks midagi juhtuma.

SMITi tehnoloogiavaldkonna tehnoloogia ekspert Veiko Kanistik ütles, et uued serverid kasvatasid varuandmekeskuses nii andmesalvestusmahtu kui ka arvutusvõimsust. „See tähendab, et meil on võimalik teisest andmekeskusest hädajuhtumi korral tagada rohkem teenuseid. Samuti suudame riigi siseturvalisuse jaoks kõige olulisemaid teenuseid vajadusel kiiresti taastada ning kasutajate hulga lisandudes on võimalik kahest andmekeskusest teenuseid samaaegselt kasutada,“ selgitas Kanistik.

Kokku oli sisejulgeoleku valdkonna teise ehk sekundaarse andmekeskuse sisustamise programmis kuus projekti, millega soetati andmekeskusesse IKT teenuste osutamiseks vajalikke võrgu ja kõrgkäideldavaid arvutus- ning andmesalvestusseadmeid. 2018. aasta detsembris lõppes programmi kuues ja viimane projekt, mille abil hangiti sekundaarsesse andmekeskusesse arvutus- ja andmesalvestus lahendusele täiendavad serverid.

Andmekeskustes töötavaid teenuseid kasutavad Siseministeerium, Päästeamet, Häirekeskus, Politsei- ja Piirivalveamet ja Sisekaitseakadeemia ning osaliselt Justiits- ja Rahandusministeeriumi haldusala asutused, kes andmekeskuste kõrgkäideldava taristu toel saavad pakkuda Eesti elanikele turvalisemat keskkonda, avalikke teenuseid (korrakaitse, hädaabi, piirikontroll, isikut tõendavad dokumendid jne), et tagada riigi siseturvalisus.

Projekti „Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine - IV osa“ tegevuste elluviimist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetustest kokku 499 999,99 euroga.