Viie projekti tulemusena soetati ja seadistati Siseministeeriumi valitsemisalal kasutatavasse ja SMITi hallatavasse uude andmekeskusse kaasaegne IT-taristu.

SMITi projektijuhi Mark Tiiriku sõnutsi oli kaasaegse IT-taristu loomine vajalik, sest arhitektuuriline lahendus ei vastanud enam nõuetel ja taristu haldamine oli muutunud keeruliseks. „Varem olid SMITi IKT teenused majutatud asukohtadesse, mille ehitamisel ei osatud arvestada kaasnevate mahtudega ning ruumidele, toetavatele elektrisüsteemidele kui ka seadmetele esitatavad nõuded olid ajale jalgu jäänud,“ selgitab ta.

Viie projekti toel loodi Siseministeeriumi valitsemisalas kasutatav ISKE H turbetasemele vastav andmekeskuse taristu, mis aitab luua ja hallata infosüsteeme ning teenuseid, tänu millele on võimalik asja- ja ajakohast informatsiooni igal ajahetkel talletada. Uus IT-taristu tagab elutähtsate ja ärikriitiliste teenuste vastupidavuse ning seetõttu kindlustab Eesti ja Euroopa Liidu sisejulgeolekuga seotud infosüsteemide jätkusuutlikkuse.

Järgneva viie projekti tegevuste elluviimist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetustest kokku 1 892 854,80 euroga:

  1. Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava andmekeskuse toimimiseks vajalike laivõrguseadmete soetamine.
  2. Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava andmekeskuse toimimiseks vajalike seadmekappide vaheliste võrguseadmete soetamine.
  3. Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava andmekeskuse toimimiseks vajalike tulemüüride, koormusjaoturite ja seadmekappide siseste võrguseadmete soetamine.
  4. Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava primaarse andmekeskuse sisustamine kahe virtuaalse andmekeskusega, 1. etapp.
  5. Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava primaarse andmekeskuse sisustamine kahe virtuaalse andmekeskusega, 2. etapp.