SMITi uude andmekeskusesse soetati lisaks võrguseadmeid ja servereid, sest vanas andmekeskuses olevad seadmed on vananenud, neile ei olnud võimalik uusi teenuseid lisada ja seadmete töökindlus oli madal.

Uued seadmed tagavad selle, et teenused töötaksid kiiresti ning klientidel ei oleks infosüsteemide töös katkestusi. Samuti on kasvavate andmemahtude puhul oluline, et uued teenused mahuvad andmekeskuse seadmetesse ära. Lisaks soetati tulemüüri tarkvara, mis tehnoloogiavaldkonna juhi Tarmo Tulva sõnul kontrollib, millised andmed liiguvad andmekeskusesse ja sealt välja. „Tulemüür on nagu uks, mis kontrollib inimeste liikumist majja sisse ja välja. Kui tulemüüri ei oleks, siis oleksid kõik meie andmekeskuses asuvad andmed kogu maailmale näha. Kui kodust lahkudes ukse lahti jätate, siis on ka teie kodune vara kõigile näha,“ selgitas Tulva.

Projekt, mille abil viimased seadmed hangiti, on üks kuuest Sisejulgeoleku andmekeskuse laiendamise programmi projektist. Sisejulgeoleku andmekeskuse laiendamise otsesed kasusaajad on Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi- ja Rahandusministeeriumi valitsemisala asutused, kes andmekeskuse kõrgkäideldava taristu toel saavad pakkuda Eesti elanikele turvalisemat keskkonda, avalikke teenuseid (korrakaitse, hädaabi, piirikontroll, isikuttõendavad dokumendid jne), et tagada riigi siseturvalisus ja -julgeolek.

Projekti „Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse tulemüüride ja seadmekappide siseste võrguseadmete laiendamine“ tegevuste elluviimist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetustest kokku 261 789,60 euroga.