SMITi teise andmekeskuse seadmetega sisustamise kolm projekti said valmis.

Projektijuht Marko Tiirik ütles, et kokku on sisejulgeoleku valdkonna teise ehk sekundaarse andmekeskuse sisustamise programmis kuus projekti, millest nüüdseks on neli tehtud. Üks projekt sai valmis august 2017. Viimase kolme projektiga hangiti SMIT sekundaarsesse andmekeskusesse väga töökindel arvutus- ja andmesalvestus lahendus, võrguseadmed ja tulemüürid.

Teine andmekeskus tagab, et riigile olulised IKT teenused töötavad edasi juhul, kui peamine andmekeskuse ruum ja seadmed hävinevad või tekivad rikked peamise andmekeskuse andmeside-ühendusega.

Andmekeskustes töötavaid teenuseid kasutavad Siseministeerium, Päästeamet, Häirekeskus, Politsei- ja Piirivalveamet ja Sisekaitseakadeemia ning osaliselt Justiits- ja Rahandusministeeriumi haldusala. „Nüüd on kõik tehnilised eeldused tehtud, et alustada oluliste IKT teenuste ja andmete kolimist sekundaarsesse andmekeskusesse“, lisas Tiirik.

Sisejulgeoleku andmekeskuste otsesed kasusaajad on Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi- ja Rahandusministeeriumi valitsemisala asutused, kes andmekeskuste kõrgkäideldava taristu toel saavad pakkuda Eesti elanikele turvalisemat keskkonda, avalikke teenuseid (korrakaitse, hädaabi, piirikontroll, isikut tõendavad dokumendid jne), et tagada riigi siseturvalisus ja sisejulgeolek

Kolme projekti tegevuste elluviimist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetustest järgmiselt:

  1. „Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine laivõrguseadmetega“ 277 530,00 euroga;
  2. „Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine tulemüüridega ja seadmekappide siseste võrguseadmetega“ 334 110,00 euroga;
  3. „Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine - I osa“ 498 036,00 euroga.