Alates 19. märtsist saavad lapsevanemad registreerida lapse sündi e-teenusena uues portaalis rahvastikuregister.ee. Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, varasemalt said e-teenusena sündi registreerida seda kasutada vaid abielus vanemad.

„Lapse sünniga tekib perele palju uusi kohustusi ja uue ilmakodanikuga harjumisel vajab pere rahu ja tuge, mitte asjaajamisest tulenevat pinget. Koroonaviirusest tingitud eriolukorras on eriti oluline vältida üleliigseid inimkontakte.  Seetõttu on mul erakordselt hea meel, et nüüd saavad kõik lapsevanemad, ka need kes ametlikus abielus ei ole, oma lapse sünni kodust lahkumata e-rahvastikuregistris registreerida," selgitas rahvastikuminister Riina Solman.


„Riikliku eriolukorra tõttu kiirendasime sünni elektroonselt registreerimise võimaluse kasutuselevõttu. Algselt märtsi lõppu planeeritud arendusega said tublid arendajad valmis juba nüüd,“ nentis siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. „Palume praeguses eriolukorras tungivalt vastsündinute vanematel kasutada sünni registreerimiseks e-teenust, et vältida asutustes käimist ja nakatumist.“


„Eesti on täiesti ainulaadne e-riik, sest teadaolevalt kusagil mujal maailmas ei saa värsked lapsevanemad oma lapse sündi registreerida ja talle ametlikult nime panna kodust lahkumata, näiteks rahuliku südamega värske ilmakodaniku kõrval diivanil pikutades,“ tõdeb Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse arendusvaldkonna juht Jaan Kask. „Eriti oluline on see aga tänaste sündmuste valguses, kus iga inimese tervis ja turvalisus on esmatähtis ning võimalus kasutada e-teenuseid väga oluline. Just läbi selliste oluliste ja suure mõjuga arenduste on võimalik iga kodaniku elu muuta mugavamaks ja turvalisemaks,“ lisas Kask.

Jaan Kask
SMITi arendusvaldkonna juht Jaan Kask.


Täna on portaalist rahvastikuregister.ee võimalik esitada elukoha registreerimise avaldust ning kontrollida isiku surma fakti. Rahvastikuregistri e-keskkonna järgmised teenused valmivad järk-järgult 2020. aasta jooksul, nt perekonnasündmuse tõendi tellimine ja omaniku eluruumi registreeritud isikute päring, mille abil on ruumi omanikul võimalik elukohaandmete lõpetamiseks esitada avaldus nende kohta, kes ei kasuta tema eluruumi oma elukohana.


Rahvastikuregister.ee portaal valmib Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.