Ohutuse infosüsteemi (OIS) haldusmenetluste läbiviimiseks vajalikud arendustööd on lõppenud

Projekti raames loodi Päästeametile tehniline lahendus, mis võimaldab ametnikul seadusandlusest tulenevaid nõudeid täites viia haldusmenetlust läbi ühes tarkvarakeskkonnas. Haldusmenetlusest puudutatud isikutega suhtlemiseks arendati välja veebiliides.

Alates 1.07.2020 on Päästeametis haldusmenetluse protsess digitaliseeritud ning klientidele on avatud e-keskkond Päästeameti ohutusportaal menetlus.paasteamet.ee.

Päästeameti ohutusportaal võimaldab:

•saada kiiresti ja mugavalt infot enda haldusmenetluste kohta;

•tutvuda haldusmenetluse dokumentidega ja neid säilitada;

•suhelda paberivabalt inspektoritega menetlust puudutavates küsimustes;

•volitada haldusmenetluse raames enda nimel esindaja;

•tutvuda Päästeameti poolt avalikustatud ettekirjutustega.

Lisaks loodi ohutusjärelevalve tööaruandluse statistika automaatselt genereeritavad raportid. Raportid võimaldavad esitada erinevates ohutusjärelevalve teenustes kasutatavate mõõdikute põhiseid näitajaid ning kasutada neid paremate juhtimisotsuste tegemiseks.

Loodi ka vabatahtlikele suunatud veebikeskkond (ennetusveeb), mille kaudu on võimalik vabatahtlikel päästjatel ennetustegevusi planeerida, tööplaane näha ning kodunõustamiste ankeete täita.

Läbi viidi ka tehnilise võla vähendamise tööd ja uued funktsioonid realiseeriti juba uutel kaasaegsetel tarkvaraplatvormidel.

Projekti „Ohutuse infosüsteemi (OIS) haldusmenetluste läbiviimiseks vajalikud arendustööd“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 268 800 euroga.