11. juunil selgusid "Kaugtöö Tegija 2020" kaugtöömärgise saajad. SMIT on paindlikku töötamist soosinud juba mitmeid aastaid ning kaugtöömärgis on meil olemas alates 2017. aastast. Küll aga tuli seda tänavu pikendada, mis õnnestus SMITil edukalt.

Paindlikult töötamine on täna SMITi jaoks üks olulistest mõttekohtadest, et luua kõigile töötajatele võimalikult hea keskkond ja tingimused töö tegemiseks efektiivselt ning hästi. Samuti on 2020. aasta eriolukord suunanud SMITi rohkem analüüsima, milliseid võimalusi organisatsiooni töö paremaks korraldamiseks veel on lisaks praegustele  ning millised võiksid olla need kokkulepped, mis turgutaksid inimeste rahulolu tööd tehes ning aitaksid saavutada eesmärke parimal viisil ja tõhusalt.  

Kaugtöömärgise said tänavu esmakordselt lisaks teistele näiteks Eesti Energia kontsern, EAS, Pipedrive, advokaadibüroo Sorainen ja Justiitsministeerium. Parimaks kaugtööd soosivaks juhiks kuulutati Mooncascade’i tegevjuht Anu Einberg.

Kaugtöömärgist annavad neljandat aastat välja Elisa, Targa Töö Ühing ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE ettevõtetele, kes oma organisatsioonis kaugtööd edukalt viljelevad ja on märgist taotlemiseks konkursile kandidatuuri esitanud. Sel aastal sai kaugtöömärgise esimest korda 44 organisatsiooni. Konkursi partner ja žüriiliige on privaatkontoreid ja coworking-lahendusi pakkuv Workland.

Targa Töö Ühingu juhi Ave Laasi sõnul on tal hea meel, et konkursi vastu on organisatsioonidel igal aastal olnud suur huvi ning soovitakse eeskuju näidata. „Need ettevõtted on oluline osa Eesti kaugtöökultuurist ja selle arengust. Enamik selle aasta kandidaate prognoosib, et kaugtöö osakaal nende organisatsioonis kasvab, mis tähendab põnevaid aegu ja jätkuvaid muutusi meie tööharjumustes ja käitumisviisides.“ Laas selgitas, et märgis antakse ettevõttele kolmeks aastaks. „Seetõttu oli sel aastal konkursi ajaloos esimest korda võimalus märgist pikendada. Seda ka paljud varasemad märgise omanikud tegid, kes kandideerisid 2017. aastal. Kokku pikendas märgise kehtivust 23 organisatsiooni. See näitab, et paindlike tööviiside kasutamisel hinnatakse järjepidevust ja teiseks nähakse, et kaugtöömärgis loob lisaväärtust tööandjakommunikatsioonis.“

Elisa personalijuhi Kaija Teemägi sõnul peegeldab sel aastal konkurss mõtteviisi muudatust. „Oli näha, et enamikes kandideerinud organisatsioonides on kaugtööd on kasutatud juba pikemalt, kuid eriolukord on loonud sellele uue tähenduse. Paljud olid selgelt oma tööprotsessid põhjalikumalt läbi mõelnud ja mitmed organisatsioonid tõid välja, et töö muutus vähemalt osaliselt paindlikumaks ka ametikohtadel, kus varem ei peetud mingil põhjusel kaugtööd võimalikuks. See on kindlasti märk, et juhid julgevad muudatustega kohaneda. Sel aastal oli ka konkursile nomineeritud juhtide seas konkurents päris tihe,“ rõhutas Teemägi juhtimise rolli kaugtöös.

Ka teistel žüriiliikmetel on kaugtöö tegijatele jagada tunnustavaid sõnu. PARE tegevjuht Kärt Kinnas nõustub, et kaugtöö rakendamisel on organisatsioonides tehtud suur arenguhüpe. „Kui varem oli tavaks teha aeg-ajalt kodukontori tööpäevi, siis nüüdseks on mitmes organisatsioonis kaugtöökorraldus põhjalikult läbimõeldud. See tähendab, et mõeldakse eeliste kõrval enam kaugtööga seotud riskide ennetamisele nii vaimse tervise seisukohalt kui ka füüsilise keskkonna loomisel.“

Worklandi asutaja ja juhatuse esimees Indrek Hääl lisas, et silma paistis ka hea tehniline ettevalmistus. „Sellel aastal oli märgata, et ettevõtted juba kasutavad erinevaid kaugtöötamist võimaldavaid tehnilisi lahendusi ja programme. See võimaldas neil ka eriolukorras väga operatiivselt ümber lülituda kaugtööformaadi peale.“

Parim kaugtööd soosiv juht 2020 on Mooncascade’i tegevjuht Anu Einberg.

Kaugtöö Tegija märgise saajate nimekiri on üleval smartwork.ee lehel. Ettevõtte õigust märgisele saab kontrollida samuti selle nimekirja alusel. Märgis antakse välja kolmeks aastaks, mida saab uuesti taotledes pikendada. Märgise aegumisest ja kehtivuse uuendamise võimalustest informeerib ettevõtteid Targa Töö Ühing. Praegu on Eesti kokku 139 kehtiva märgisega ettevõtet.

Loe täpsemalt Targa töö ühingu veebilehelt.