Augusti lõpus lisandusid e-rahvastikuregistrisse uued teenused. Sellega on lõppenud rahvastikuregister.ee portaali esimese etapi arendused ja kättesaadaval on mitmed uued teenused.

Värskelt lisandunud teenustega on võimalik ruumi omanikul näha, kes on tema ruumi registreeritud ja see elukoha registreering vajadusel lõpetada. Lisaks on võimalik edaspidi elektrooniliselt tellida perekonnasündmuste tõendeid, teha nime sobivuse ja sugulussuhete päringuid. Esmakordselt on võimalik pärida surmainfot, vaadata oma andmete kasutamist rahvastikuregistris ja piirata oma andmetele juurdepääsu.

„Selleks, et riik kodanikule kaugeks ei jääks, peame riiklike teenustega veebis olema. Koroonakriisi ajal nägime selgelt, millist poleemikat tekitas lihtne sissekirjutuse temaatika,“ ütles Riina Solman. Ta lisas, et nüüd on võimalik igal ruumi omanikul kontrollida, kes on tema omandisse end sisse kirjutanud ja vajadusel see registreering lõpetada. „Selline lahendus annab ruumi omanikule võimaluse oma vara paremini hallata ja sellega seotud andmeid jälgida ja korrastada,“ lisas Solman.

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) rahvastikuteenuste osakonna juhataja Jaan Kask tõdeb, et arvestades tänase muutunud maailmaga on eriti oluline luua Eesti inimestele teenuseid, mis annaksid võimaluse teha elutähtsaid toiminguid turvaliselt enda kodust. „Mitmete teenuste jaoks ei pea inimene enam minema kohalikku omavalitsusse, vajaliku saab mugavalt ära teha rahvastikuregistri e-keskkonnas. See on tänases muutunud reaalsuses esmatähtis. Uute arendustega paraneb oluliselt rahvastikuteenuste kättesaadavus, samuti hoiame nõnda kokku inimeste ning ametnike aega ja toome sellega riigi meile kõigile pisut lähemale,“ sõnab Kask.

Uuendatult toodi e-rahvastikuregistrisse üle järgmised teenused:

  • aadressi lõpetamise avalduse esitamine;
  • perekonnasündmuse tõendi tellimine – (sünni-, abielu-, lahutuse- ja nimemuutmise tõendid);
  • nime sobivuse päring sünni registreerimiseks;
  • sugulussuhete päring – teenusega näeb enda alaealiste laste, abikaasa ja vanemate andmeid.

Kokku uuendati kümmet olemasolevat teenust ning uute teenustena lisandusid viis. Näiteks täiesti uute teenustena lisandusid surmainfo küsimine, mis võimaldab näha, kas isik on rahvastikuregistri andmetel surnud; ruumi registreeritute nimekiri omanikule ning isiku andmete küsimine ja andmetele juurdepääsu piiramine rahvastikuregistrist.

Projekti „Rahvastikuregistri e-teenuste arendamine kodanikule“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 390 172,90 euroga.