SMITi identiteediteenuste osakonna e-residentide tiim lõpetas aprilli algusega ühe oma viimase aasta kahest suuremast projektist – Politsei- ja Piirivalveametile sai valmis uus e-residentsuse taotluskeskkond aadressil eresident.politsei.ee.

Projekti eesmärgiks oli luua uus e-taotluskeskkond erinevate teemalehtede ja vahesalvestustega, teha platvormi vahetus, tagada kasutaja eelnev registreerimine ja süsteemi kasutajasõbralikkus. Muuhulgas vajas PPA riskide maandamiseks rohkem andmeid e-residendi digitaalse isikutunnistuse taotleja ja tema kavatsuste kohta.

Et taotluste esitamine laabuks turvalisemalt, töötas PPA koos erinevate asutustega välja uue põhjalikuma e-residendi digitaalne isikutunnistuse taotluse ankeedi. Tulevastelt e-residentidelt hakatakse digitaalse isikutunnistuse taotlemisel küsima täiendavaid andmeid, et teha senisest veelgi põhjalikum taustakontroll ja hinnata taotluse eesmärgipärasust.

E-residendi digitaalne isikutunnistus võimaldab e-keskkonnas usaldusväärselt oma isikut tõendada ja annab teistele isikutele või asutustele võimaluse veenduda, et isik on tõepoolest see, kelle ta väidab end olevat. E-residendi digitaalset isikutunnistust ei ole lubatud välja anda isikule, kes ohustab avalikku korda või riigi julgeolekut.

„Juba praegu teevad Eesti õiguskaitseasutused riigile kättesaadavate andmete alusel kõik, et välistada e-residentsuse programmist välismaalased, kes ei ole õiguskuulekad ja võivad kujutada ohtu avalikule korrale või julgeolekule. Lisaandmete küsimise eesmärk on aga senisest veelgi kindlamalt tagada, et ligipääsu Eesti e-teenustele saavad need välismaalased, kes vastavad e-residendile seaduses sätestatud tingimustele, on usaldusväärsed ja isiku senine käitumine ei viita, et ta võiks talle antavat hüve mingil viisil kuritarvitada,“ ütleb Siseministeeriumi kodakondsus ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus.

Ja selleks, et suurenenud andmehulga esitamise juures ei kaoks kasutajamugavus, loodigi uus e-residentidele mõeldud iseteeninduskeskkond. Keskkond on uue kujunduse ja uute funktsionaalsustega. Peamiseks muudatuseks on, et e-resident peab looma endale kasutajakonto, tänu millele saab taotlust täita mitmes etapis. Samuti saab taotleja jälgida juba esitatud taotluse menetlusstaatust. Uus taotlusankeet võimaldab ka taotlejal endal paremini läbi mõelda e-residendi digi-ID kasutamise plaani ning PPA-le annab taotluskeskkond parema võimaluse veenduda välismaalase kavatsustes.

E-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlemisel lisaandmete küsimine puudutab kõiki isikuid, kes taotlevad e-residendi digitaalset isikutunnistust. Muudatused ei puuduta Eesti kodanikke ega Eestis elamisloa alusel elavaid inimesi.