Alates 23. novembrist 2020 asub Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) äriteenuste valdkonna juhina ametisse Marti Lung.

Oma suurimaks väljakutseks peab Marti loovat arengut, kuna kõik lihtsad asjad on enne teda juba ära tehtud: „Tarkvaraarenduses on kõige olulisemaks inimesed ja nende oskused. Mina sean endale sihiks teotahteliste inimeste hoidmise ja neile piisavate väljakutsete pakkumise – see sisaldab endas kindlasti ka inimeste arengu toetamist.“ Ta lisab, et tänaseks on välja töötatud SMITi strateegia, kus on arenduse sihtidena kirjeldatud kiire tarne kliendile, töökindlus, paindlikkus ja taaskasutus.

„Minu tänase tunnetuse järgi on tegu väga asjakohaste eesmärkidega Eesti avaliku sektori suurima IT-maja äriteenuste arendamisel. Väliste teenuste puhul näen siin lisaks muule ka suurema tähelepanu pööramist kasutajakogemusele. Tahame või mitte, enamus arvutikasutajaid võrdleb meie rakendusi suurte üleilmsete teenustega nagu Google, Facebook või Office365,“ nendib äriteenuste valdkonna juht, et kõigi teenuste arendamisel on oluline pöörata rõhku teenusdisaini ja kasutajakogemusele.

SMITi peadirektor Ragner Paevere tõdeb, et Marti on valdkonnateadlik juht: „Temaga vestlustest jäid kõlama sõnad agiilsus ja soov panustada riigi digiteenuste arengusse laiemalt, kui seda võimaldas tema endine töö TalTechis IT-juhina.“ Peadirektor hindab Marti juures kõrgelt lisaks eelnevale ka teotahet ning julgust midagi ägedat riigi heaks ära teha. „Tema varasem kogemus ja teadmised arendustes viitavad selgelt sellele, et oleme leidnud inimese, kelle abil on SMITil võimalik ellu viia oma strateegilised ambitsioonid. Lisaks on Marti juht, kes toetab meeskonda ning suudab olla heaks partneriks ka meie klientidele. Kokkuvõtvalt on nii tema kui meie äriteenuste valdkonna puhul võtmesõnadeks tulemuslik juhtimine ja teenuspõhisus homme ning tulevikus,“ sõnab Ragner.

Viimased 2,5 aastat töötas Marti Lung Tallinna tehnikaülikooli IT-osakonna juhina. Seal töötades oli tema enda sõnul tema suurimaks saavutuseks arendustalituse käima tõmbamine ning selleks võimaluste leidmine. „Ülikoolis oli juba minu liitumisel toimumas digitaalsete töövahendite arendusprogramm TalTechDigital. Selle programmi raames lõime arendusmeeskonna ja läbi hangete partnerite võrgustiku. Tänu sellele koostööle on viimase kahe aastaga uuenenud ülikooli digitaalsed töövahendid – veeb, siseportaal, majandustarkvara, andmeladu ning personalitarkvara,“ kirjeldab Marti. Varemalt Swedbankis kompetentsijuhina töötades oli Marti ülesandeks tekitada Baltikumi ja Rootsi projektijuhtidest võrgustik, mille kaudu toimus informatsiooni ja teadmiste jagamine, koolitused ja projektijuhtide sertifitseerimine. Telias projektijuhina töötamise ajast toob Marti oma kõige tähelepanuväärsema saavutusena välja EMT ja Elioni brändi uuenduskuuri projekti juhtimise. Telias osakonnajuhina töötades osales Marti aga agiilse arendusprotsessi väljatöötamisel ja arendusmetoodika juurutamisel, fookuses olid peamiselt enda inimeste ning kesksete arendustöövahendite arendamine.

Marti Lungil on arvutisüsteemitehnika magistrikraad Tallinna tehnikaülikoolist.

SMIT on Eesti riigi suurim IT-asutus, kes loob ja haldab elupäästeks ja siseturvalisuse tagamiseks vajalikke infosüsteeme.SMIT arendab ja haldab infosüsteeme politsei- ja piirivalveametile, häirekeskusele, päästeametile, sisekaitseakadeemiale ja siseministeeriumile. SMITis töötab pea 370 inimest.