Eesti ja Soome rahvastikuregistrite vaheline andmevahetus viidi osaliselt üle X-tee platvormile. Seni on andmeid edastatud failidega. Rahvastikuregistrite-vaheline andmevahetus toimub automaatselt kord nädalas ning tagab mõlema registri andmete õigsuse.

Rahvastikuminister Riina Solman rõhutab riikidevahelise andmevahetuse olulisust. „Eesti ja Soome vahetavad elukohaandmeid regulaarselt juba 2005. aastast. Seni on selleks saadetud faile. Senine süsteem on aga palju töö- ja ajamahukam, kui uus automaatne X-tee lahendus. Pidev areng hoiab rahvastikuregistri andmed õiged ja ajakohased. Lisaks hoiab riikidevaheline elukohaandmete vahetamine kokku inimeste aega, sest nad ei pea esitama oma elukoha muutmiseks eraldi avaldust,“ ütleb Solman.

„Teenusportaal Suomi.fi võimaldab varasemast paremini kasutada ametlikku informatsiooni ka riigipiiri ületavate teenuste puhul, mis on tulevikutrend,“ tõdeb digitaalse ja rahvastikuinfo ameti osakonnajuhataja, asedirektor Timo Salovaara. „Põhjamaad ja Balti riigid on pioneerid valitsuse digitaliseerimises ja sellega seotud koostöös. Seda koostööd jätkates ja süvendades suudame pakkuda meie riikide vahel liikuvatele inimestele endisest toimivamaid, erinevate elusituatsioonidega sobituvaid e-teenuseid,“ märgib Salovaara.

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) rahvastikuteenuste osakonna juht Jaan Kask tõdeb, et suurim väljakutse oli jätta kõrvale inimlik loovus ja mõttelaad ning panna masin kindlate reeglite alusel korrektseid otsuseid tegema. „Hea meel on selle üle, et Soome võttis kasutusele Eestis välja töötatud ning ennast juba tõestanud X-tee andmevahetusprotokolli,“ tänab Kask kõiki neid, kes aitasid arendada riikidevahelist automaatset suhtlust.

Soomes elab alaliselt pea 53 tuhat Eesti kodanikku, kelle Soome-sisesed kolimised ei jõudnud senise andmevahetusega Eesti rahvastikuregistrisse. Loodud lahendus töötab selliselt, et kui isik registreerib omale Soome elukoha või lisa-aadressi, saadab Soome selle info Eesti rahvastikuregistrile. Saadud info alusel päritakse edaspidi selle isiku andmeid juba automaatselt X-tee teenuse abil ning vajadusel uuendatakse need ka Eesti rahvastikuregistris. Välisriigis elavate Eesti kodanike andmete olemasolu ja õigsus Eesti rahvastikuregistris on oluline, et riik saaks oma kodanikega vajadusel kontakti.

Eesti ja Soome sõlmisid rahvastikuregistri andmete vahetamiseks lepingu 2005. aastal. Olemasolev leping reguleerib andmete vahetamist, töötlemist ja andmekaitset. Leping sätestab andmete loetelu, mida registrid omavahel vahetavad. Praegu kehtiv leping reguleerib vaid kummagi riigi kodanike elukoha andmeid ega sätesta perekonnasündmustega seotud andmete vahetamist. Ettevalmistamisel on aga ka uus andmevahetusleping, mis asendab varasema, laiendades vahetatavat andmekoosseisu.