Alates 3. maist 2021 asus Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) infoturbeosakonna juhi ametisse Liisa Past.

Liisa Past nimetab esmatähtsana SMITi infoturbe ja küberturvalisuse võimekuse jätkuvat tugevdamist, et olla tugev partner ja kompetentsikeskus kogu siseturvalisuse valdkonnale nii Eestis kui piiri taga. Oma olulisemateks väljakutseteks peab Past nii suhete tugevdamist IT-valdkonna professionaalide kui rahvusvahelise kogukonnaga, aga ka laiemalt panustamist Eesti inimeste turvatunde loomisel. „Arvestades SMITi keskset rolli siseturvalisuse tagamisel ning otsest mõju Eesti inimeste turvalisusele, annab põnevamat ametit otsida,“ tõdeb ta.

SMITi peadirektor Ragner Paevere on ütlemata rõõmus uue nutika tiimiliikme üle: „Ma usun, et Liisa Pasti senine kogemus ja oskused tugevdavad SMITi meeskonda ja toovad infoturbe valdkonda kindlasti uut hingamist. Samuti oli meie nägemused infoturbest, selle rõhuasetustest ning valdkonna rollist siseturvalisuses sarnased.“

SMITi baasteenuste valdkonna eestvedaja Einar Laagriküll möönab, et ühiskonna digitaliseerumise käigus põimub IT üha kriitilisemal moel meie igapäevaeluga ning ümbritsevate IT-teenustega. „See aga omakorda muudab järjest olulisemaks infoturbega seotud riskide maandamise ning selle, kuidas me kasutajatena virtuaalruumis toimetame. Oleme harjunud mõtlema turvalisusest eelkõige kui kogemusest füüsilises ruumis, kuid tänases maailmas vajab oluliselt suuremat tähelepanu ka küberturvalisus,“ ütleb Einar. Ta lisab, et kuna siseturvalisuse valdkonna teenused on ühiskonna toimimise mõttes kriitilised, peavad need olema usaldusväärsed ning toimima laitmatult. „Küberturvalisust ehitades on oluline vaadata ühiskonda tervikuna ning meie unistus on teha küberturbest hügieenifaktor, mis oleks Eesti ühiskonna loomulik osa,“ sõnab baasteenuste valdkonna juht.

Liisa Past vaatab naeratava näoga otse kaamerasse, valge pluus ja punane kampsun seljas

Foto: Arno Mikkor

Liisa Past nendib samuti, et ees seisvatest tehnilistest ülesannetest – näiteks turvalise arenduse põhimõtete järjepidevast süstemaatilisest rakendamisest või infoturbe olukorrateadlikkuse süsteemi loomisest – ehk tähtsamgi on töö meie professionaalse kogukonnaga. „See tähendab nii tugevaid suhteid Eesti riigis ja siseturvalisuse valdkonna organisatsioonide IT-professionaalidega kui ka rahvusvaheliselt,“ sõnab SMITi infoturbejuht ning lisab, et 95% turvalisusest jääb klaviatuuri ja tooli vahele ning ükski süsteem ei ole tugevam kui selle loojad ja kasutajad. „Seega esinen ja kirjutan omajagu, olgu teemaks turvalise ökosüsteemi kujundamine, ohupilt või küberhügieen,“ sõnab Past.

Oma professionaalses tegevuses on Liisa Past keskendunud inimõiguste ja demokraatia kaitsele, seda ka küberruumis. Aktivisti, kommunikatsioonistrateegi ja ajakirjanikuna seisis ta võrdsete võimaluste, inimõiguste, õigusriigi ja demokraatliku arutelukultuuri eest. Sealt edasi viis tee demokraatlikku riigivalitsemist ja meie digitaalset eluviisi võimaldavate tehniliste süsteemide kaitse ja turvalisuse korraldamise juurde. Riigi Infosüsteemi Ameti juhtivanalüütikuna kavandas, juhtis ja viis Past läbi küberturvalisusega seotud analüüse, sealhulgas riski-, ohu- ja mõjuhinnanguid. 2017. aastal oli ta ID-kaardi kriisi südames, selle õpitunnid ja neist tulenevad soovitused on just tema töö tulemus.

Past oli Eesti valimiste laiapõhjalise riskijuhtimise liikumapanev jõud ning samuti eestvedaja Euroopa Liidu valimistehnoloogia turbe käsiraamatu loomisel. NATO küberkaitsekeskuse juhtkonnas panustas ta muuhulgas maailma suurima tehnilise võrguturbeõppuse Locked Shields korraldamisse. Aastatel 2018-2019 osales ta järgmise põlvkonna liidrite programmis Ameerika Ühendriikides McCaini Instituudis Arizonas, kus tegi koostööd valitsusasutuste ja valimiste korraldajatega, keskendudes demokraatlike protsesside digitaalse taristu turbe küsimustele. Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroos vastutas Liisa Past küberkaitse teemade riigikaitsesse integreerimise eest, hoidis koos kogu riigi infoturbe poliitilisi küsimusi ning nõustas vajadusel kogu Stenbocki maja. SMITi tuli infoturbejuht aga Mustamäe kõrvalmajast – AS Cyberneticas vedas ta eest ettevõtte küberturbe ärisuunda. Lähema ülevaate nii Liisa Pasti tegevusest, esinemistest kui publikatsioonidest leiab tema Linkedin profiililt.

SMIT on Eesti riigi suurim IT-asutus, kes loob ja haldab elupäästvaid ning siseturvalisuse tagamiseks vajalikke infosüsteeme. SMIT arendab infosüsteeme peamiselt Politsei- ja Piirivalveametile, Häirekeskusele, Päästeametile, Sisekaitseakadeemiale ja Siseministeeriumile. SMITis töötab ligi 370 inimest.