Pressiteade 

Alates 21. augustist on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse strateegiajuht Janek Rozov. Tema tööülesannete hulka kuuluvad SMITis IKT-strateegia kujundamine, teenusportfelli juhtimine ja protsesside kujundamine ning parendamine, osalemine riigi IKT-eelarve strateegia, tegevuskava ja lisataotluste koostamisel.

Janek Rozovi sõnul on töö SMITis tema jaoks huvitavaks väljakutseks, kus ta saab panustada riigi ühe suurima IT-maja teenuste arendamisse ja haldamisse. „SMITi teenusportfell sisaldab kõrgeima turvatasemega IT-teenuseid, mille läbi tagatakse operatiivteenistuste reageerimisvõimekus ning pakutakse turvatunnet ühes tähtsamas, s.o siseturvalisuse, valdkonnas,“ märkis Rozov ja lisas, et juba täna on SMIT oma IT-teenuste arendamise ja haldamisega eeskujuks paljudele IT-majadele. „Soovin, et edaspidi saaks SMIT olla rohkem ka lõpptarbija/kasutaja teenuste kaashaldur ja arendaja, mis annaks selge arusaama IT rollist alates poliitikate kujundamisest kuni eestimaalaste teenindamiseni,“ märkis SMITi uus strateegiajuht.

Rozov viitas, et üheks lähiaja väljakutseks on saada selgus, mis on SMITi kõige olulisemad teenused, mis on nende väärtus ühiskonnale ning missugustest teenustest saab loobuda ehk mida saab nö sisse osta. „Analüüsi käigus tuleb arvestada ka riigi IT-valdkonna konsolideerimisekava. Minu hinnangul on oluline, et SMITil säiliks selge ja tugev roll riigi IT-maastikul ning, et SMITist kujuneks üleriigiline kompetentsikeskus omas valdkonnas,“ ütles Rozov.

Janek Rozov omab eelnevat pikaajalist töökogemust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, kus ta juhtis seitse aastat infoühiskonna teenuste arendamise osakonda. Tema sõnul oli osakonna peamiseks ülesandeks teenus- ja väärtuspõhise lähenemise juurutamine avalikus sektoris. „Suuremaks võiduks pean seda, et suutsime oma meeskonnaga murda seniseid mõttemalle ning tõime avalikus sektoris esiplaanile kliendid ning nende vajadused. Seda kõike läbi kontseptsiooni “Avalike teenuste korraldamise roheline raamat” ja määruse “Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused” rakendamise. Oluliseks projektiks oli ka “Sündmuspõhised taustal toimivad teenused” käivitamine,“ märkis Rozov.

Enne seda töötas Rozov Maksu- ja Tolliametis teeninduskorralduse osakonnas, kus osales mitmetes arendusprojektides, sh teeninduskvaliteedi juhtimissüsteemi juurutamine, füüsiliste isikute tuludeklareerimise kontrollikriteeriumite haldamine ja väljatöötamine ning käibemaksu tagastamise kontrollikeskkonna väljatöötamine.

Janek Rozovil on äriinfotehnoloogia eriala magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.

Janek Rozov. Foto: MKM

Foto: MKM