Projekti eesmärgiks oli veenduda, et uuele X-tee versioonile 6 üleminek Eestis on võimalik ja põhjendatud.

Pilootprojektis osales SMIT koos E-tervise Sihtasutusega ning selle käigus seadistati tööle uued X-tee 6. versiooni turvaserverid. Testimise käigus rakendati turvaserverid töötama koos riistvaralist digitaalset allkirjastamist võimaldavate seadmetega. X-tee 6. versiooni üks suuremaid innovatsioone seisneb kasutajatevaheliste sõnumite digitaalallkirjastamises ja X-tee päringute logi ajatembeldamises, mis tagab kõrgema andmete usaldusväärsuse X-tee teenuse kasutajatele.

Projekti tegevuste käigus veenduti, et X-tee spetsifikatsioonis ettenähtud viisil sõnumivahetus toimib ja eeldused selle laiemaks juurutamiseks on loodud.

Pilootprojekti tegevuste elluviimist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetusest 33 193,20 euroga.