Oktoobris lõppenud projekti abil said 23, üle maailma asuvat Eesti konsulaaresindust, uued sõrmejäljeskännerid, millega hõivatakse sõrmejälgi Schengeni viisade väljaandmiseks

SMITi tootejuht Heidi Kogres ütles, et konsulaaresindustes asunud vanad skannerid ei toetanud enam uuemaid operatsioonisüsteeme ning need tuli välja vahetada. „Olime varasemalt välja vahetanud ka Politsei- ja Piirivalveameti sõrmejäljeskännerid, mida viisade menetlemiseks kasutati ning nüüd said välja vahetatud ka Välisministeeriumi konsulaaresindustes asuvad sõrmejäljeskannerid. Sellega on viisa menetluseks vajalikud sõrmejäljehõive seadmed ning tarkvara ühtlustatud nii Politsei- ja Piirivalveameti- kui ka Välisministeeriumi töökohtadel“ selgitas Kogres.

Sõrmejäljeskännerid on vajalikud viisataotluste esitamisel, nimelt peab viisataotleja koos taotlusega andma ka sõrmejäljed kõigi 10 sõrme kohta. „Eesti viisat, kui sellist, enam olemas ei ole, on Schengeni viisa, kuid reeglina pöördub inimene Eesti konsulaaresindusse siis, kui tema sihtriigiks on Eesti,“ lisas Kogres.

Projekti tulemusena on kõik viisamenetlusega seotud töökohad kaetud ühesuguse riist- ja tarkvaraga, ning EL poolt kehtestatud sõrmejälje kvaliteedinõuded on täidetud.

Projekti ISFB-15 „VIS sõrmejäljeskannerite uuendamine“ kogumaksumuseks oli 38 444,90 eurot. Projekti tegevusi kaasrahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja EV Siseministeerium ning Välisministeerium.