Eesti merepiiri seiresüsteemide ja radarite andmesidevõrgu uuendamise raames soetati 32 uut võrguseadet.

Eesti merepiiri seiresüsteemide ja radarite andmesidevõrgule hangiti amortiseerunud ruuterite asemele uued ruuterid, millega suurendati oluliselt piirivalve andmesidevõrgu töökindlust. Uute ruuterite kasutuselevõtt tagab seirekaamerate ja radarite info kiire ning töökindla edastamise merevalvekeskusesse ja seiret teostavatesse kordonitesse. Kokku soetati ja rakendati töösse 32 uut võrguseadet kogu merepiiri ulatuses.

Projekti ISFB-28 "Mereseiresüsteemi ja radarite andmesidevõrgu uuendamine" tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi ja Eesti Vabariigi Siseministeerium vahenditest kokku 198 182,40 euroga.

Projekt kestis 01.03.2018 kuni 31.01.2019.