30. juunil 2015 lõppesid projekti „EURODAC infotehnoloogiliste arendustööde II etapp“ tegevused. Projekti lõppeesmärgiks oli viia EURODAC klientrakendus ESTODAC ja sellega seonduvad tehnilised süsteemid kooskõlla Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 603/2013 (EURODAC määrus) nõuete ja tingimustega. Tegevustega aidatakse kaasa Euroopa Pagulasfondi meetme – hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine, elluviimisele.

Projekti II etapis viidi läbi ESTODAC terviklahenduse realiseerimis- ja juurutustööd, mille käigus loodi uus, kaasaegseid tehnoloogiaid toetav süsteem. Uus ESTODAC kasutab sõrmejälgede kvaliteedikontrolliks rahvusvaheliselt tunnustatud tarkvara, mis tagab kvaliteetsete andmete edastamise Euroopa keskinfosüsteemi.

Uus ESTODAC võeti tervikuna kasutusele 20.07.2015, kui jõustus uus määrus.

Projekti II etapi kogumaksumus oli 140 563,46 eurot ning tegevusi rahastati Euroopa Liidu poolt Euroopa Pagulasfondi 2013. aasta programmi kaudu ja Siseministeeriumi kaasfinantseeringu vahenditest.