SMITi identiteediteenuste osakonna mitmeaastase ühise jõupingutuse tulemusena on valmis saanud uus-sisserändajatele mõeldud infosüsteem www.settleinestonia.ee. Tegemist on infosüsteemiga, mis aitab ellu viia kohanemispoliitikat ning lihtsustab Eestisse elama ja töötama tulnud välismaalaste osalemist kohanemisprogrammis.

Uus-sisserändajad on kolmandate riikide välismaalased, kes on Eestis olnud tähtajalise elamisloa või elamisõigusega vähem kui viis aastat. Neil on õigus osaleda erinevate teemamoodulite ja keeleõppe koolitustel. Infosüsteem võimaldab jälgida välismaalaste abikõlbulikkust koolitustel osalemiseks ning nende läbimist.

SMITi identiteediteenuste osakonna rände tiimi tiimijuht Kata-Liina Normak tõdeb, et suures plaanis peitub uue infosüsteemi olulisus selles, et kui varemalt täitis www.settleinestonia.ee veebileht pigem informatiivset rolli, siis nüüd on see interaktiivne. „See tähendab, et välismaalasel on võimalus sinna sisse logida, hallata oma koolitusi, mis tähendab, et inimene näeb ära, millistel koolitustel ta juba osalenud on ja millistele ta veel abikõlbulik on. Varem pidi inimene saatma e-kirja, et koolitusele registreerida. Aga nüüd saab seda ise teha,“ selgitab Normak.

Uues infosüsteemi puhul läks koolitajatele oluliselt mugavamaks see, et enam ei pea koolitajad näpuga järge ajama, kui palju inimesi millisesse gruppi registreerunud on, vaid infosüsteem teeb selle töö nende eest ise ära. Infosüsteem hoiab ära ka grupi ületäituvuse, st kui gruppi määratud osalejate arv on täis, siis gruppi enam veebilehel ei kuvata ja sinna registreerida ei saa. Ka koolituse läbimise arvestab infosüsteem ise kokku, st kui keelemooduli läbimiseks on tingimus, mitu kontakttundi ja kodutööd on vaja teha, siis enam ei pea koolitaja iga inimese puhul läbimist käsitsi välja arvutama.

Normak sõnab, et Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) ametniku jaoks aga haldab infosüsteem ise ära, kas välismaalane on abikõlbulik osalemaks koolitustel või mitte. „Varem oli ka see väga peen käsitöö ja pidev ümber arvutamine, sest abikõlbulikud on isikud, kelle kohta hoitakse infot erinevates registrites. See tähendab, et ühel välismaalasel võib olla algselt elamisluba ja seejärel elamisõigus – mõlema kehtivust arvestatakse abikõlbulikkuse välja arvutamisel,“ lisab rände tiimi juht.

Tulevikus lisanduvad veel erinevate teavituste saatmise võimalused otse infosüsteemist ning meeldetuletuste saatmine välismaalasele läheneva koolituse kohta. Näiteks, kui välismaalane on ennast registreerinud mitmele koolitusele, siis paar päeva enne koolituse toimumist saadetakse talle sõnum meeldetuletuse ja juhistega. Ka koolitajatel tekib võimalus suhelda kogu koolitusgrupiga läbi infosüsteemi, et saata igale osaleja eraldi e-kiri. Kuna infosüsteem peab iga välismaalase kohta arvestust, mitmel koolitusel tal veel osalemata on, saab perioodiliselt välja saata ka meeldetuletusi, mis välismaalase koolitustele registreerima suunab.

„Tegemist on kauaoodatud infosüsteemiga, mida kohanemispoliitika elluviijad on oodanud juba kuus aastat. Kohanemisprogrammist osavõtt on väga aktiivne ning mul on hea meel näha, et infosüsteemi loomise ja arendamisega saime võtta maha suure koormuse nii koolitajatelt kui ka PPA ametnikelt,“ sõnab Kata-Liina Normak.

Settleinestonia.ee avalehe ekraanitõmmis