31. detsembril lõppesid struktuuritoetusest rahastatud projekti „Schengeni liikmesriikide ühtse teabevahetuskanali VISMAIL II etapi arendustööd“ tegevused.

Projekti tulemusena viidi Schengeni viisade menetlus- ja kooskõlastussüsteem vastavusse VISMAIL II tehniliste nõuetega ning loodi tehniline valmisolek uue viisataotluste teabevahetuse sidemehhanismi VISMAIL II kasutusele võtmiseks.

Projekti raames viidi läbi põhjalikud VISMAIL II sõnumivahetuse testimised Euroopa Liidu teiste liikmesriikidega. Testimiste eesmärgiks oli veenduda, et liikmesriigid on Schengeni viisade kooskõlastamise andmevahetuse viinud vastavusse kõikide VISMAIL II tehniliste nõuetega. Eesti läbis kõik liikmesriikide vahelised testimised õigeaegselt ja edukalt.

Uue Schengeni viisataotluste teabevahetuse sidemehhanismi rakendamisega tõhustatakse Euroopa Liidu ühtse viisapoliitika rakendamist, edendatakse konsulaarkoostööd ning lihtsustatakse kesksete konsulaarasutuste vaheliste päringute teostamist.

Projekti tegevused kestsid kokku 14 kuud ning projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist 173 070 euroga.