Strateegiaosakond

Meie lahendused aitavad paremini teha oma tööd siseturvalisuse nimel tegutsevatel inimestel üle Eesti.

Strateegiaosakond tegeleb asutuse strateegia loomisega, protsesside juhtimisega ning Euroopa Liidu projektidega.

Strateegia: Kuhu liigume, miks sinna liigume, mida vajame selleks, et sinna jõuda? 

Protsessid: Mida ja kuidas teeme, et eesmärke saavutada (kas teeme õigeid asju õigesti)?

Teenused: Missuguste väärtust oma tegevustega pakume?

Arhitektuur: Kuidas toimivad asjad koos - sisu- ja infotehnoloogia vahel?

EL IT projektid: Kuidas tõsta Eesti ja Euroopa Liidu siseturvalisust koos teiste EL liikmesriikide, EL Komisjoni ja agentuuridega?