Tugiteenuste valdkond

Tugiteenuste valdkonna ülesanneteks on SMITi töötajate värbamise ja töösuhete koordineerimine, arendus- ja koolitustegevuste korraldamine,  asjaajamise korraldamine, sh dokumendihalduse ja teabehalduse toimimise tagamine, sise- ja väliskommunkatsiooni korraldamine, SMITi põhiülesannete täitmiseks vajalike ruumide, transpordivahendite ja inventari tagamine ning nende haldamine, asutuse õigusteenindamine ja riigihangete läbiviimine.

Valdkonna koosseisus on kuus osakonda – asjaajamis-, finants-, haldus-, kommunikatsiooni-, personali- ning õiguse ja hangete osakond.

Tule e-Eestit ehitama

Kui tunned, et tahaksid kuuluda SMITi meeskonda, siis tutvu meie tööpakkumistega. Kui Sa hetkel ei leidnud endale sobivat, aga oled huvitatud SMITis töötamisest või praktika sooritamisest, siis võta meiega ühendust personal(ät)smit.ee.