Rahvastikuregister

Rahvastikuregistri klienditugi

  • tel: +372 612 4444​​​​​​

  • abi(ät)rahvastikuregister.ee

  • E-R 8.15-17.00

Rahvastikuregistrisse on koondatud suur osa inimesega seotud andmetest, näiteks nimi, isikukood, kodakondsus, aadress, perekonnaseis, andmed vanemate ja laste kohta ning info dokumentide kohta. Rahvastikuregistri eest vastutab Siseministeerium ja selle volitatud töötleja on SMIT.

Rahvastikuregister on Eesti kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamiste isikuandmete ühtne andmekogu.

Rahvastikuregistri andmeid kasutatakse riigile, omavalitsusele ning füüsilistele või juriidilistele isikutele pandud avalike ülesannete täitmiseks, kusjuures avaliku ülesande täitmisel peab lähtuma rahvastikuregistri põhiandmetest.

Rahvastikuregistri teenused

Oma andmetega on võimalik tutvuda iseteenindusportaalis rahvastikuregister.ee.

Täisealisel isikul on õigus pääseda juurde kõigile enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa andmetele, välja arvatud rahvastikuregistri pidamist abistatavatele andmetele (tarkvara ja klassifikaatoritega seotud koodid, menetluse läbiviimist abistavad loendid ja skaneeritud dokumendid).

Kui inimene soovib tellida väljavõtet rahvastikuregistris olevatest andmetest, siis selleks tuleb täita vastav taotlus ning saata see digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile abi(ät)rahvastikuregister.ee.