Rahvastikuregister pakub mitmeid teenuseid riigiportaali eesti.ee kaudu. Avaldused, päringud ja teavitused on leitavad siin.

Portaalis saab end tuvastada ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu. Avaldused tuleb digitaalselt allkirjastada.

Portaalis on võimalik näha ka seda, kes on teinud Rahvastikuregistrisse päringuid teie andmete kohta.