Juurdepääsupiirangust

Isikul on õigus kehtestada oma isikuandmetele ja nendega seotud andmetele juurdepääsupiirang uuringute või reklaami eesmärgil andmete töötlemiseks. Isik võib määrata ka andmetele juurdepääsu piiramise tähtaja ja selle, millistele andmetele (elukoha või viibimiskoha) juurdepääsu piiramist ta soovib.

Oma andmetele on võimalik juurdepääsupiirangut seada rahvastikuregistri iseteenindusportaali kaudu. Lisaks on võimalik esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti teel abi(ät)rahvastikuregister.ee. Samuti võib avalduse esitada kohalikule omavalitsusele, kes omakorda edastab selle SMITile.

Juurdepääsupiiranguga andmeid on õigus rahvastikuregistrist väljastada vaid avalike ülesannete täitmiseks ehk juhtudel, kui andmeid vajatakse riigile, omavalitsusele või füüsilisele või juriidilisele isikule seaduse või mõne muu õigusaktiga pandud ülesande täitmiseks.

Õigustatud huvi alusel juurdepääsupiiranguga andmeid füüsilistele ja juriidilistele isikutele ei väljastata.