Juurdepääs registri andmetele

Andmete väljastamise tasud

Rahvastikuregistrist andmete väljastamine õigustatud huvi korral on tasuline ning toimub siseministri 14.01.2019 määruses nr 3 „Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud“ alusel.

Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks tuleb esitada taotlus rahvastikuregistri juurdepääsu menetlemise infosüsteemis.

Rahvastikuregistris olevatele andmetele pääsevad avaliku ülesande täitmiseks ja õigustatud huvi korral ligi juriidilised isikud.

Rahvastikuregistri lepingulistel klientidel on andmetele juurdepääs järgmistel viisidel:

Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks tuleb esitada taotlus rahvastikuregistri juurdepääsu menetlemise infosüsteemis.

Juurdepääs andmetele õigustatud huvi korral

Õigustatud huvi korral on füüsilistel kui ka juriidilistel isikutel võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud oma andmetele juurdepääsupiirangut.

Sellisel juhul on andmete väljastajaks:

  • maakonnakeskuse kohalik omavalitsus, kui taotleja taotleb ühes kuus samal eesmärgil andmete väljastamist kuni 20 isiku kohta korraga;
  • SMIT, kui andmete väljastamist taotletakse kuni 100 isiku kohta ühes aastas;
  • Siseministeerium, kui juurdepääsu taotletakse üle 100 isiku kohta korraga.