Äriteenuste valdkond

Valdkonna koosseisus on identiteediteenuste, menetlusteenuste, piiriteenuste, pääste- ja hädaabiteenuste, rahvastikuteenuste, sisuteenuste ja veebiteenuste osakond.

Me arendame ja haldame IT-süsteeme osakondades ühtsete meeskondadena ning kokku on meil 21 DevOps tiimi. Meie loodud tarkvara aitab päästjatel, politseinikel ja häirekeskuse töötajatel ennetada õnnetusi ning päästa elusid.

Meid innustab see, et meie tööl on tähendus kogu Eesti siseturvalisuse tagamisel.

Koos ehitame e-Eestit