Sisuteenuste osakond

Sisuteenuste osakonna portfellis on kokku 40 aktiivset teenust. Meie tegevussuundadeks on dokumendihalduse, ressursiplaneerimise, andmelaonduse ja analüütika ning Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo infosüsteemide arendamine ja haldamine.

Andmelaod

Haldusala asutuste statistika pärineb andmelao- ja analüüsisüsteemidest ning on leitav asutuste kodulehtedelt

Analüütika meeskond arendab ja haldab kogu Siseministeeriumi haldusala asutuste andmeladusid, sh Eesti avaliku sektori suurimat andmeladu Politsei- ja Piirivalveametis. Asutuste andmeladude põhjal pannakse kokku kogu haldusala statistika ja analüüs, nende abil vastatakse teabepäringutele ja väljastatakse vajadusel statistikat ka avalikkusele. Samuti on andmeladudest ning analüüsivahenditest saadav informatsioon aluseks ja toeks asutuste juhtimisotsuste tegemiseks.

Haldusala asutuste statistika pärineb andmelao- ja analüüsisüsteemidest ning on leitav asutuste kodulehtedelt.

Lisaks arendab ja haldab analüütika meeskond ka rahapesu andmebüroo infosüsteemi, mille põhiülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. Kahtlastest tehingutest on oodatud rahapesu andmebüroole teatama kõik isikud, kellel majandustehingu teostamise käigus tekib kahtlus, et tehing võib olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega.

Ressursiplaneerimine

Olulisemad süsteemid, mida meie ERP meeskond(ERP-enterprise resource planning) arendab ja haldab on:

  • AMR ehk ametnike andmeid hoidev register, mis on omakorda ühendatud üle 20 teise teenusega;
  • TIIU on varahaldussüsteem, kus saab läbi viia ka paberivabalt inventuure; 
  • tööaja planeerimise süsteem TEPLA.

Dokumendihaldustarkvara

Dokumendihalduse meeskond tegeleb peamiselt kogu Siseministeeriumi haldusalas kasutusel olevate dokumendihaldussüsteemidega DELTA. 

DELTA tarkvara kood on avalikustatud ja kõigile kättesaadav ja allalaetav. Loe lähemalt: Dokumendihaldussüsteem DELTA