Identiteediteenuste osakond

Passi ja ID-kaardi taotlemisel kasutatakse meie loodud infosüsteeme. Meie jaoks on oluline, et see toimuks kiiresti ja turvaliselt

Identiteediteenuste osakond arendab ja haldab Politsei- ja Piirivalveameti infosüsteeme, mis on seotud Eesti Vabariigi isikut tõendavate dokumentide ning reisidokumendi väljastamisega, õiguslike staatuste menetlusega ning viisamenetlusega. Dokumendi taotlemisel algab kodaniku teekond SMITi poolt arendatud e-taotluskeskkonas

Identiteediteenuste osakond panustab ja arendab järgmiste infosüsteemide ja teenuste toimimisse:

 • Isikutuvastus- ja menetlusinfosüsteem, mis sisaldab järgmisi teenuseid:
  • Isikut tõendavate dokumentide andmekogu
  • Elamislubade ja töölubade register
  • Välismaalaste lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu
  • Sissesõidukeeldude riiklik register
  • Eesti kodakondsuse saanud, taastanud ja kaotanud isikute andmekogu
 • Dokumentide taotlemiseks mõeldud e-taotluskeskkond
 • e-residentide digi-ID taotluste kooskõlastamise infosüsteem
 • Viisaregister ja viisataotluste kooskõlastusmenetluse infosüsteem
 • Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu
 • Riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register
 • Varjupaigataotlejate sõrmejälgede hõivamise Eesti poolne klientrakendus, mis on mõeldud andmete edastamiseks EL kesksesse infosüsteemi EURODAC
 • Uussisserändajate info- ja koolitusplatvorm (arendamisel)
 • Automaatne biomeetriline identifitseerimissüsteem ABIS (arendamisel)
 • Dokumendi autentsuse ja kehtivuse kontrolli teenus (tarkvara ja riistvara)
 • Biomeetriahõive lahendused (tarkvara ja riistvara)

Kasutame oma teenustes mitmeid erinevaid tehnoloogiaid ja programmeerimiskeeli ning tegeleme lisaks tarkvarale ka eriseadmetega, mis on mõeldud dokumentide kontrollimiseks ning inimese biomeetriliste andmete (näiteks sõrmejäljed) hõivamiseks ning võrdlemiseks. See annab võimaluse omandada üsna unikaalseid teadmisi ja oskusi ning luua innovaatilisi lahendusi.

Foto: PPA