Pääste- ja hädaabiteenuste osakond

Kui abivajaja helistab hädaabinumbril 112, siis registreeritakse inimese kõne SMITi arendatud infosüsteemides, abi saadetakse välja meie kaardirakendusi ja alarmeerimisvahendeid kasutades.

Pääste- ja hädaabiteenuste osakond arendab ja haldab Päästeameti ning Häirekeskuse infosüsteeme. Meie loodud lahenduste eesmärgiks on tagada, et õige abi jõuaks inimeseni võimalikult kiiresti. Hädaabiteadete menetlemise infosüsteem (HKSOS), demineerimise infosüsteem (DEMIS), geoinfosüsteemid (GIS), ohutuse infosüsteem (OIS), päästeressursside halduse infosüsteemid on vaid osa meie arendatavate ja hallatavate teenuste loetelust.

Meie GIS-meeskond pakub kaarte erinevatele SMITi arendatavatele infosüsteemidele nagu näiteks HKSOS, e-politsei, kiirabide ja päästjate suurtes päästemasinates asuvale m-GISile jne.

Koostööd tehakse erinevate arendusmeeskondade ning ka Eesti mobiilsideoperaatoritega ja mobiiltelefonide tarkvara arendajatega. Heaks näiteks on koostöös loodud lahendus, kus mobiililt Häirekeskusesse helistades edastab süsteem SMSiga päästekorraldajale helistaja telefoni koordinaadid GPSi, wifi või mobiilsidemasti põhjal. Selle kohta saad lugeda SIIT

Osakonna töökorraldus on meeskondlik ja töötame DevOps tiimidena. Töötaja füüsiline asukoht ei ole meie jaoks oluline, seega töötame erinevatest asukohtadest.