Baasteenuste valdkond

SMITi baasteenuste valdkonna tegemised on koondatud seitsmesse osakonda: infoturbeosakond, IT-taristu osakond, klienditoe osakond, platvormiteenuste osakond, regionaalosakond, sideteenuste osakond ja töökohateenuste osakond.

Tegeleme igapäevaselt selle nimel, et meie haldusala saaks tarbida turvalisi ja kaasaegseid teenuseid, mis aitavad neil oma töös õnnestuda.

Meie ülesanne on tagada äriteenuste toimimiseks vajalike baasteenuste toimimine, sh. infoturbe, töökoha, IT-taristu, platvormi- ja sideteenuste toimimine 24/7 ning toetada haldusala IT alase klienditoe ja tehnilise teenindamisega.

Tegeleme pidevalt oma teenuste arendamise ning uute lahenduste väljatöötamisega.

Kas olete mõelnud, milliseid arvuteid vajab Häirekeskus või kuhu pöörduvad 112 töötajad, kui neil endal on tehnilist abi vaja? Kuidas jõuavad politseiautodesse erinevad seadmed ning mida tuleb teha, et metsatulekahjude korral saaksid päästjad võimalikult operatiivselt infot vahetada?

Politseinike, päästjate ja häirekeskuse töötajate töö eeldab tihti väga kiiret reageerimist, mis tähendab, et nende tööks vajalikud teenused peavad töötama iga ilmaga ja vajadusel peavad nad saama kiiret ja operatiivset tehnilist tuge. Meie ülesandeks on, et siseturvalisuse valdkonna pea 8000 töötajal oleks kindel, mugav ja turvaline oma tööd teha.