SMITi tehnoloogiavaldkonna tegemised on koondatud kolme osakonda, kus töötab kokku ca 50 inimest. Meie ülesanne on tagada IT-taristu, platvormi- ja sideteenuste toimimine 24/7. Tänu oma valdkonna tipptegijatele oleme suutnud teenuste kvaliteedi ja intsidentide arvu viia miinimumini.

Tegeleme pidevalt oma teenuste arendamise ning uute lahenduste väljatöötamisega. Tehnoloogiavaldkonna üheks ülesandeks on tagada meie infotehnoloogilise taristu välisperimeetri kaitse. Meie kasutusel olevad turvalahendused on taganud teenuste toimimise ka suuremate küberrünnakute korral.