Siseministeeriumi haldusala teenused peavad valdavas enamuses toimima 24/7 ja selle eelduseks on toimivad andmekeskused ning võrguühendus.

IT-taristu osakond pakub võrgu ja serverite taristu lahendusi Siseministeeriumi haldusalas. Osakond vastutab privaatse andmesidevõrgu halduse ja arenduse eest rohkem kui 400 asukohas üle Eesti. Samuti on osakonna vastutusalas andmekeskustes paiknev võrgu taristu ning erinevad serverlahendused.

IT-taristu osakond pakub privaatvõrgu teenust kõikides haldusala asukohtades üle Eesti. Meie koostööpartnerid on RIA ning erinevad telekommunikatsiooni ettevõtted, kes pakuvad meile magistraalvõrgu teenust. IT-taristu osakond haldab lisaks privaatvõrgule ka raadiolinke, mille kaudu pakutakse andmesidet väheasustatud lokatsioonides.

Võrguseadmete ühetaoliseks halduseks oleme arendanud vastavalt meie spetsiifikale rakenduse, mis võimaldab hallata ning omada ülevaadet kõikidest kasutusel olevatest ühendustest, võrguseadmetest ning nende parameetritest. Erinevate rakenduste arendamiseks on osakonnas tööl arendajad. Nende põhiülesanne on administraatorite igapäevase käsitöö vähendamine läbi taristu automatiseerimislahenduste loomise.

IT-taristu osakond haldab teenuste toimimiseks vajalikku serveriparki. Siseministeeriumi haldusala kõrgkäideldavad andmekeskused paiknevad erinevates asukohtades ning tänu kaasaegsele riistvarale on tagatud teenuste efektiivne ja probleemivaba toimimine.