Sideteenuste osakond

Kui abivajaja helistab hädaabinumbril 112, siis registreeritakse tema kõne SMITi loodud infosüsteemides. Abi saadetakse välja, kasutades meie kaardirakendusi ja alarmeerimisvahendeid.

Häirekeskuse päästekorraldajad võtavad aastas vastu pea miljon hädaabikõnet.

Me tegeleme operatiivraadioside, 112 operatiivkõneside lahenduse ning Siseministeeriumi haldusala asutustele kontoriside arendamise ja haldamisega.

Operatiivraadioside ESTER on TETRA tehnoloogial põhinev spetsiaalne raadiovõrk, mille kasutajateks on politseinikud, päästjad, piirivalvurid, vanglaametnikud, häirekeskuse töötajad, raudteetöötajad ja paljud teised, kokku umbes 11 000 kasutajat. Kõik nad kasutavad oma töös käsijaamasid, seda nii autodes, lennukites, helikopterites, laevadel jne. Tegemist on olulise kommunikatsioonilahendusega, mida kasutavad peaasjalikult need, kes meile hädaolukorra tekkimisel appi tulevad ning omavad olulist rolli riigi sisejulgeoleku tagamisel.

Meie osakonna eksperdid annavad oma panuse, et operatiivraadioside teenus oleks turvaline, kiire ja ja töökindel 24/7.

Hädaabinumbri 112 kättesaadavus peab olema tagatud 24/7, et keegi ei jääks abita. Meie osakond vastutab lahenduse ülesehituse, toimimise ja arendamise eest, et Häirekeskuse töötajad saaksid oma neljas piirkondlikus keskuses abivajajate kõnedele võimalikult operatiivselt vastata.

Meie korraldame ka Siseministeeriumi haldusala asutustele erinevate funktsionaalsustega kontorisidet. Selleks oleme kasutusele võtnud 50 telefonijaama üle Eesti ning umbes 6000 avatud numbrit, mille haldamise, toimimise ning planeerimise eest meie eksperdid vastutavad.

Kokkuvõttes on osakonna vastutuseks 24/7 kommunikatsioonilahenduste pakkumine, mis omavad olulist rolli kodanike turvatunde tagamisel. Ilma toimiva kommunikatsiooniteenuseta oleks erinevatel asutustel väga keeruline teha operatiivset koostööd, seda eriti olukordades, kus oht võib olla inimeludele.