Infoturbe osakond korraldab organisatoorsete, füüsiliste ja infotehniliste infoturbemeetmete rakendamist ning kontrollib infoturvet reguleerivate juhiste täitmist ning hindab asutuse infoturbe tõhusust.